RSS Feed

Monthly Archives: August 2013

Beethovens logo

Posted on

Image 

Alle har hørt 5. symfoniens første toner. Beethoven. Klassisk musikk. Symfoni. Skjebnen som banker på døren. Tragedien om en døv komponist. Gjennom kamp til seier, fra mørke til lys, per aspera ad astra.

I brandingens, designbyråenes og reklamens tid oppfatter vi disse hamrende tonene som selve sinnbildet på den kjempende, alvorlige og rasende kunstner. Dette er den subjektive kunstners logo. I hvert fall har ettertiden gjort den til det. Beethoven er historiens første kultkomponist; den klassiske musikkens hellige ku. Den ufeilbarlige kunstner som ble hyllet både i sin samtid og i all ettertid, uansett hvor enkel eller kompleks hans ulike verk kan være, fra Für Elise til Grosse Fuge. Geniet som kan tillate seg alt – opphavet til myten om og aksepten av den lidende uforutsigbare kunstneren med sine raserianfall og eksentriske oppførsel. Han er komponisten som forandret kunstnerens posisjon i forhold til hva kunsten skulle og kunne uttrykke. Hans komposisjonslærer, Joseph Haydn, likte ikke dette: ”Du har gjort noe helt nytt – plassert deg selv i midten av verket, og jeg er ikke sikker på at jeg liker det noe særlig”. Fra kunstnere som stiller seg utenfor samfunnets moralnormer til rockere som knuser gitaren på scenen: Alt er Beethoven og hans beundreres skyld.

Beethovens valgspråk, Friheten fremfor alt, blir ofte forstått som et kunstnerisk credo. Men det ligger et minst like viktig ”clue” i fremfor alt: Fremfor hva? Liberté, egalité, fraternité – frihet, likhet og brorskap, den franske revolusjonenes parole var tidsåndens viktigste slagord. For Beethoven var friheten den viktigste av disse tre.

 

Var det dette den underdanige Haydn anså som farlig, mon tro? Beethovens musikk er sjelden blott til lyst.

Den utfordrer oss fremdeles dersom ytringsfrihetens faremomenter understrekes i fortolkningen. Denne musikken er ikke vakker. Den er ikke pynt eller underholdning.

Den er revolusjonær, visjonær og håpefull.

Hovedstadspublikummet i Keiserdømmet Østerrikes politistat visste neppe at temaet i første sats ikke var en originalkomposisjon. Dirigenten John Elliot Gardiner fant originalen i en fransk landsby for noen år siden, der det hvitløksdunstende bygdekoret fremdeles synger revolusjonssangen, La Li-ber-té, la Li-ber-té, la Li-ber-té!

Ta-ta-ta-taa!

 

 

Advertisements

Papirfisken

Posted on

 ImageHyllest til en papirfisk som satt sine tenner fast i halen og svømmer i ring i toalettskålen

Du tar feil, min gode mann! Det er meg som representerer flertallet! – Du bare vet det ikke ennå. Du ville glede deg storlig over å få vite hva jeg kan finne på å si av folkedype saker og ting som alle er enige i når jeg er på fest! Kanskje vi burde ta en fest sammen? Din ridderlige kamp for ytringsfriheten og kulturen fortjener stor applaus fra hele nasjonen. Det er så mange ting det ikke er lov å si i offentligheten. Jeg vil kjempe sammen med deg for å få en slutt på denne unnfallenhet i Norge.

Det kan virkelig ikke aksepteres at ikke alle får si det de mener om alt til enhver tid. Og dersom det likevel skulle skje i dagens sensurerte mediale situasjon, blir man jo i tide og utide kritisert av politisk korrekte intellektuelle og fortenkte moralister som vrir rundt på alt. Dette må ta slutt! For eksempel har jeg ofte hatt lyst å si »jeg tror jeg synes at du er stygg og dum». Men jeg gjør det ikke. Jeg tør ikke. Tenk at det ikke går an å si slike åpenbare sannheter i offentligheten uten å få masse pepper. I et demokrati må vi jo alle tåle en liten støyt? Er du ikke enig? Du forstår selvsagt at dette kun er retorisk ment og i bunn og grunn er en støtteerklæring til deg og ditt iherdige arbeid for å skape et åpnere og ærligere samfunn der den norske kulturen blir dyrket og holdt i hevd.

 

Jeg tar det for gitt at du, selv om du ikke liker intellektuelle, har en så solid porsjon norsk bondevett at du forstår at det ikke er min hensikt å støte deg slik at du blir deprimert og må sykemelde deg (den norske kulturens helligste sakrament). Du skal vite at jeg, akkurat som deg i de sakene du kjemper for , henvender meg til deg med dyp respekt og i den beste hensikt. Vær sikker på at jeg ønsker deg kun det aller beste. Akkurat slik jeg vet du bare vil meg vel. Dersom jeg likevel mot formodning skulle komme til å såre deg, ber jeg på det innstendigste om unnskyldning. 

 

Men jeg tar det for gitt at du ikke blir fornærmet over at jeg, til tross for at jeg alltid vil stå brask og bram ved din side og slåss for ytringsfrihetens ukrenkelige prinsipp og for den norske kulturarven, tror at jeg synes du er en drittsekk. Heldigvis har jeg aldri stått i nærheten av deg, siden jeg har en mistanke om – (men jeg innrømmer at jeg ikke har grunnlag for å si dette annet enn en svak fornemmelse av det kunne forholde seg slik) – at du lukter bæsj. Men uansett: Stå på! Ytringsfriheten og den stolte unike norske kulturarven trenger en engasjert ridder som deg. Jeg tenker med skrekk på hvilken retning norsk kultur kunne komme til å ta dersom vi ikke hadde hatt deg og ditt glødende engasjement for vår nasjonale identitet og overlevelse. Takk til deg, Nationens stolthet!

Ivar Aasen 200

Posted on

Parafrase over 2.Mos. 20.12: Du skal hedre språkhistorien så du vet hva du sier.ImageImageHARALTR KUNUKR BATH KAURUA
KUBL THAUSI AFT KURM FATHUR SIN
AUK AFT THAURUI MUTHUR SINA, SA
HARALTR IAS SAR UAN TANMAURK
ALA AUK NURUIAK
AUK TANI KARTHI KRISTNA
“- Kong Harald bød gjøre disse kumler (minnesmerker) etter Gorm sin far og etter Thyre sin mor, den Harald som vant seg hele Danmark og Norge og gjorde danene kristne.” 
– Store Jellingstein i Jelling kirke i Øst-Jylland, like vest for Vejle i Danmark.

ClockworkOrange

Posted on

Vertigo. En velmende venn hvisket ubetenksomt noe i mitt øre og brøt sommerens fortryllende vektløshet. Nå vet jeg igjen både hvilken dag og dato det er. Tiden er sursøtt nedfall fra kunnskapens tre

.ImageImage