RSS Feed

Monthly Archives: May 2014

17.mai tale 2008

Posted on

Image

Gratulerer med dagen, kjære medborgere i Kristiansand!

Gratulerer sier vi. Med hva? Hva og hvorfor feirer vi denne dagen hvert år? 

Jo- grunnen til at vi feirer denne dagen er jeg så stolt og glad for at jeg er frekk nok å  tillate meg å si det enno ein gong!

Norges Grunnlov av 1814 er basert på de grensepsprengende opplyste verdiene om frihet,  likhet og brorskap som ble nedfelt og uttrykt i de første dokumentene som peker på vårt moderne demokrati: Den amerikanske uavhengighets erklæringen fra 1776, og den franske revolusjonens menneskerettserklæring fra 1789. 

Amerikanerne skrev i  1776:

Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse rettighetene.

De franske revolusjonære skrev i 1789:

  1. Menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter. Sosiale distinksjoner kan kun grunnes på det allmennyttige.
  2. Ingen skal forfølges for sine meninger, selv religiøse.
  3. En av menneskets dyrebareste rettigheter er fritt å kunne meddele andre sine tanker og meninger; enhver borger kan derfor tale, skrive og trykke fritt, med det forbehold at han skal svare for misbruk av denne friheten i de tilfeller som loven fastsetter.

Hver 17. mai minnes vi også unionsoppløsningen fra Sverige  den 7. juni 1905, og da freden kom den 8. mai 1945  etter 5 år med nazistisk okkupasjon under 2. verdenskrig.

Dagen idag er i sannhet tungt ladet med alvorlige historiske ekko og jublende glede. En overveldende dag for sterke følelser og minner for de fleste av oss. Det er både utfordrende og litt nifst å holde tale idag fordi det er slikt et uuttømmelige hav av emner jeg  kunne velge å snakke om. 

Imidlertid er valget av emne likevel lett i år. Lett fordi det er opplagt og selvinnslysende, men mest av alt lett fordi jeg vil snakke om et av de flotteste menneskene jeg noensinne har hatt gleden av å bli litt kjent med. 

Jeg kan ikke si at jeg kjenner ham godt, selv om jeg har sett ham nesten hver dag siden jeg var liten. Han er fryktelig pratsom. På grensen til munndiaré faktisk- og det er først i det siste jeg har tenkt: “Hm. Kanskje jeg skulle høre litt etter på den ustoppelige ordflommen som kommer fra den taletrengte mannen?” 

Selv når jeg konsentrerer meg er det ofte vanskelig å forstå hva han sier i virvaret av høyst fantasifulle ord. Imidlertid er ordene hans så heftige, påståelig og voldsomme at han til slutt har tvunget meg til å lytte. 

Og det har vært verdt det- fordi det han har på hjertet er så inderlig viktig. Hans kjærlighet til den nådeløse sannhet, kunnskapens uendelige univers og redelighetens lys har sørget for at han blir stående som opphavsmann til innholdet og selve måten vi feirer denne dagen: 

-Dagen vi feirer i takknemlighet for de verdier som ligger til grunn for vår nasjonale identitet. Byggesteinen for vår moderne kulturarv og årsaken til at jeg er stolt av å være norsk.

Henrik Wergeland: Du står fremdeles der på din pidestall rett bak meg 100 år etter at denne byens borgere i respekt, takknemlighet og stolthet ga deg hedersplassen for all fremtid. Du viet ditt liv til å kjempe for idealer din nasjon deler med deg takket være din konkrete innsats. Din kjærlighet til sannhet, ærlighet og redelighet; og kjærligheten til ditt land og ditt folk,  tvang deg til å skrive og snakke høylytt, uavlatelig og provoserende. Gjennom evnen til å være  grunnleggende utålmodig veldig lenge, åpnet du det norske folks øyne. Du kunne ikke tolere at nettopp den grunnloven vi feirer idag, i din egen levetid inneholdt en vanærende skamplett på nasjonens ansikt. Jeg siterer fra den opprinnelige Grunnloven undertegnet på Eidsvold den 17. mai 1814:

§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Henrik: Du fikk ikke oppleve at din ustoppelige talestrøm sørget for at sannheten, kunnskapen, opplysningen, og lyset seiret i 1851- seks år etter din død. Men vi vil hedre deg i all ettertid for at det nå i  § 2 bl.a. står det følgende:  Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.

Takk, Henrik for at du pekte på kunnskapen! Takk for at du forstod hva Menneskerettighetserklæringen fra 1789 sier i sin ytterste konsekvens. 

Takk for at du forvaltet ditt talent, din idividualisme og fryktløshet til beste for samfunnet vårt slik at vi ikke begikk grusomme dumheter. Takk for denne dagen du har gitt oss der vi med den største glede og entusiasme kan feire friheten, likheten, brorskapet og individualiteten!

Liberté, egalité, fraternité- og jeg legger til: Individualité!

Gratulerer med dagen, kjære medborgere. Og Henrik:  Gratulerer med 200-års dagen den 17. juni 2008! 

3 x 3 hurra for vårt bysbarn Henrik Wergeland! 

– Tale holdt på torvet i Kristiansand, 17.mai 2008, i forbindelse med 200-års jubileet for Henrik Wergelands fødsel.

 

 

 

 

 

Advertisements